Familiewapens op lakstempels / zegelstempels,
soms bekend, soms onbekend.
Coat of arms on wax seal stamps,
sometimes known, sometimes unknown.
Collection: Delta 98 Den Haag, The Hague, The Netherlands

zondag

Known: wax seal stamp with coat of arms Van der Wijck & De Vos van Steenwijk

an antique wax seal stamp with a martial coat of arms of

Van der Wijck & De Vos van Steenwijk

although we believe this is an 18th century object, 
we only could find a mariage in 1831, between a 
male Van de Wijck and a female De Vos van Steenwijk:

Haro jonkheer Van der Wijck 
(1798-1844)
and
Rolina / Roelina Gijsbertha Gerdina barones De Vos van Steenwijk
 (1801-1866)


other ways of writing these family names:
Van de Wijck, Wijk, Wyck, Wyk
De Vos van Steenwijck, Steenwijc, Steenwijc, Steenwyck, Steenwyk, 
Steenwic, Steenwich, Steenwije, dictus Vos, Voss

relations and residences:
tot Ansen, tot Havixhorst en Hogenhof, tot Nijerwal, van Utenhove, Goddard, Van Haersolte, van Toutenburg, van Essen tot Windesheim, 
van Dikninge,Dickninge, Dickenynghe, De Klencke

Dutch description terms: 
lakstempel met alliantiewapen, familiewapen
Van der Wijck & De Vos van Steenwijk,
in blauw / azuur twee gekruiste leliestaken, Lilienstaben, batons de fleur de lis met dwarsbalk van rood / keel
in blauw een hartschild met schuinbalken of in zilver schuinbalken met zoom beladen met acht schijfjes / bollen / koeken / bezanten en een uitkomende adelaar

Jhr. Mr. Haro Van der Wyck, raadsheer gerechtshof te Assen, geboren 11-06-1798 te Oosterhesselen, Huis De Klencke, gedoopt 17-06-1798 aldaar, overleden 29-08-1844 te Assen, zoon van Jhr. Mr. Derck van der Wyck, Heer van Klencke en Martina Theodora Agatha des H.R. rijksbarones Von Inn- und Kniphausen. 
Gehuwd 08-04-1831 te De Wijk met Rolina Gijsbertha Gerdina bss De Vos van Steenwijk tot den Havixhorst, geboren 05-09-1801 te De Wijk, Havezathe De Havixhorst, gedoopt 13-09-1801 aldaar, overleden 05-04-1866 te Assen, dochter van Mr. Godert Willem baron De Vos van Steenwijk, drost van Drenthe en Jvr. Andrea van Holthe tot Echten. 


This wax seal stamp is for sale at 
Delta 98 Den Haag
The Hague, The Netherlands

Known: Van Overveldt, with the hare rear-ragardant


18th century wax seal with the coat of arms of a lady 

Van Overveldt / Overvelt / Overveld


you see quarterly 
I and IV a hare on grass ground, 
running / passant and looking backwards / rear-regardant
and 
II and III a standing lion / statant

more common is the image with a hare running and not rear-regardant

but at the CGB, the Dutch institute for genealogy and family history
one with a rear-regardant hare 
is documented with 
regstration code HLAKNL003059, 
collection number 1802 and 
afbeelding / picture Overveldt01:in Dutch: een ruitschild, met familiewapen, gevierendeeld, I en IV een lopende haas op grasgrond, gedocumenteerd als alles van natuurlijke kleur, hier een haas gaand en omziend / met omgewende kop, in II en III een staande leeuw, gedocumenteerd als in goud een groene leeuw, rood getongd en genageld 

for sale at Delta 98 Den Haag, The Hague, The Netherlands

woensdag

Known: Van Alderwerelt, a 1788 document and wax seals

wax seal stamp with the coat of arms of / 
lakstempel met het familiewapen van
De Roo Van Alderwerelt

Willem Pieter De Roo Van Alderwerelt (1765 Delft - 1837 Brielle),
son of Joan Carel Van Alderwerelt (1726-1791) and
Alida Anna De Roo Van Roosenburg (1725-1785)
added his mothers name De Roo to his familyname Van Alderwerelt

in 1788, at the age of 23, he payed 18 Dutch guilders 
for a declaration of majority and received this parchment document of 
De Staaten van Holland en Westvriesland; a 
Venia AEtatis
signed by Mr. Laurens Pieter van de Spiegel - raadspensionaris van Zeeland,
Caspar Clotterbooke - Secretaris van de Staten van Holland, and Adr. Huygens
a large wax seal, the Sigillum Ordinum Hollandiae made it complete
- Grootzegel van de Staaten van Holland en West Friesland -

other Alderwerelt lacquer seals:

f.e. of Jean Constantijn Van Alderwerelt (1748-1825)

- the above wax seal stamp is sold to an USA collection -

some family lines: 
Van Alderwerelt Houttuijn, Van Alderwerelt Van Roosenburgh, 
Heeneman, Lochman van Konigsfeldt, Van Winsheym, 
Redemagni, Von Freijtag Van Overstraten


these antique wax seals are for sale at 

Delta 98 Den Haag

the document is sold

zaterdag

Unknown or... Drooglever - de Bie

an 18th century wax seal stamp
with a confusing coat of arms


we think it might have belonged to a person with relationship to two families

Drooglever and De Bie

also written as or changed into
Droogleever, Drooglever Fortuyn, De Bije

the coat of arms we see here:
in silver an embattled black / sable fess 
with on it a lion passant, between seven bees (4 and 3)

we found two occassions where the two families are mentioned together:

in 1739, the marriage of Paulus GerritZn Drooglever & Petronella De Bie,
see: Parenteel van Ambrosius De Bije, go to no.159 to find them and their children

and
in 1770, the built of Het Hofje Van Mevrouw Van Aarden / Aerden
 in Leerdam, The Netherlands

Hofjes or Almshouses in Holland were managed by a board of members called Regenten,
Paulus Drooglever and Huibert De Bie were Regenten of that hofje,
their coat of arms are present in the building since 1770-1772


terms in Dutch: in zilver een beurtelings / gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk van zwart / sabel, beladen met een gaande leeuw, vergezeld van zeven bijen, 4 in het schildhoofd, 3 in de schildpunt, als helmteken een gesloten vlucht met ernaast een onduidelijk voorwerp

Paulus Drooglever

Huibert De Bie

the coat of arms of / familiewapen van
Drooglever Fortuyn 

the wax seal stamp is sold to a US collection

by Delta 98 Den Haag,
The Hague, The Netherlands

vrijdag

Known: Sloet tot Warmelo - Borre van Ameromgen

a rare mid-18th century wax seal stamp


with the alliance coat of arms of 

Arend Baron Sloet tot Warmelo (1708-1771) 

and his wife
Florentine Wilhelmina Borre van Amerongen, 
Vrouwe van Kersbergen (1718-1777)


the coat of arms of Borre van Amerongen circa 1438-1527:this wax seal with the alliance coat of arms 
was only used during their marriage and life time, 
their son used the coat of arms of Sloet tot Warmelo again

other family lines to the 
Sloet tot Warmelo / Sloot tot Warmeloo, were:
Sloet tot Oldhuys, Sloet van Beele, Sloet van Everlo, 
Sloet van Lindenhorst / Sloet van Oldenruitenborgh


other historical subjects are:
Huis te Warmelo, Kasteel Warmelo and

the Dutch ship/ frigat: fregat Huis te Warmelo
het CBG geeft mogelijk een verkeerde wapenvoerder, zie voor een andere toelichting: Wapenboek Nederlandsche Adel, door J.B. Rietstap

The wax seal stamp is for sale at
Delta 98 Den Haag,
The Hague, The Netherlands

donderdag

Known: coat of arms / familewapen Von Ranzow, Von Rantzau

a 19th century wax seal with the coat of arms of the Dutch family
Von Ranzow / Van Ranzow / Von Rantzau


Dutch: dit is het wapen van de tot de Nederlandse adel behorende Indische familie Von Ranzow. De stamvader van deze familie is Ferdinand Heinrich Wilhelm graaf Von Ranzow 1828-1890, Oost-Indisch ambtenaar 1851, assistent-resident van Djokjakarta 1868-1873. Bij Koninklijk Besluit van 17 jan. 1872, nr. 7 werd hij in de Nederlandse adel ingelijfd met de titel graaf en gravin op allen.


German: Das Haus Rantzau / Ranzow, Reichsgrafen. In Schleswig-Holstein beheimatetes, bedeutendes Niederadelsgeslecht mit dem Stammhaus Schloss Rantzau bei Plon, das erstmals 1226 mit dem Ritter Johan Ranzow urkundliche Erwahnung findet. 


Das Holsteinische Adelsgeslecht derer Von Ranzau war in mehreren Linien im deutschen, danischen und niederlandischen Raum verbreitet. Johan Ranzow, der Stammvater der verschiedenen Rantzauer Linien, stand in Diensten Adolf IV von Schauenburg und Holstein, und wurde 1235 in den Ritterstand erhoben. Die Rantzaus gehorten im Mittelalter zu den reihsten und machtigsten uradeligen Familien der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft

a carved wooden panel, dated 1578, 
depicting Pawell Rantzov / Paul Rantzau 
with his wife Frau Beate 
and their 9 sons and 5 daughters, 
on a church bench in the Sankt Nicolai, Eckernforde
the wax seal stamp has been sold by
Delta 98 Den Haag, The Hague, The Netherlands, 
to Von Ranzow descendants in the USA andere termen: famliewapen, familien wappen, siegel, petschaft, 
sceau, lakzegel stempel, wapenschild, schildwoensdag

Known, but.....


 an 18th century wax seal stamp / lakstempel with the
 coat of arms of the family Riedijk... or
Riedijck, Riedyk, Rietdijk, Rietdijke, 
Riedijcker, Rijetdijcker, Reid

in Dutch: familiewapen in zilver een zwarte keper, helm met gesloten vlucht

for sale at 
Delta 98 Den Haag,
The Hague, The Netherlands

dinsdag

Known: coat of arms / familiewapen Kooij / Kooy


wax seal, letter stamp, cachet, petschaft, siegel, sceau, stempel, lakstempel, zegelantique lacquer seal

with the coat of arms of the Dutch family:

Kooy  / Kooij

family lines with: van Barneveld Kooy, Hayens Kooy, van Marwijk van Kooy, van Someren Kooyit shows an 18th, early 19th century dressed man, blowing a horn and holding a spear or lance, with running dogs in a landscape with trees,

the crest is a barred helmet and the huntsman on foot, holding a spear, blowing a horn

on the shield, above the horn, you can see a diamond shaped figure, a first sight it looks like a crossbow,

but it is a space with the initial A in it

the A might relate to the first ancestor documented with this coat of arms:

Arij Kooy 1654-1733 Soetermeer / Zoetermeer

in Dutch: Kooy Kooij - familiewapen wapenschild - een man, blazend op een hoorn, vastgehouden met opgeheven rechterhand, in de linkerhand een speer houdend, vergezeld van twee hazewinden, rennend door een landschap met bomen, in het schildhoofd de letter A. Helm: halfaanziend. Helmteken: de man van het schild

the wax seal is for sale at 
Delta 98 Den Haag,
The Hague, The Netherlands

Known: Van Haersoltean antique, early 19th century lacquer seal

with a coat of arms and motto

Omnia Tempus Habet

- Everything has it's time -

of the Dutch noble family

Van Haersolte

also:

Van Haersolte tot Den Doorn, Van Haersolte van Yrst,

Van Haersolte van Haersta crown with seven pearls for a baron, three black chevrons on a golden field, as supporters two griffins, not rampant

 usualy you will find Van Haersolte with rampant griffons, but this is a known variation for the Van Hearsolte 's

other and Dutch terms: wax seal, letter stamp, cachet, petschaft, siegel, sceau, signet, stempel, lakstempel, zegel, familiewapen Van Haersolte, Overijssel, motto devies Omnia Tempus Habet, de tijd omvat alles, kroon met zeven paarlen / parels, baron, in goud beladen met drie zwarte kepers / keepers op een gouden veld, twee aankijkende aanziende staande griffioenen


this antique wax seal is sold to a descendent by
Delta 98 Den Haag,
The Hague, The Netherlands

maandag

Known: coat of arms / familiewapen Scheers


wax seal, letter stamp, cachet, petschaft, siegel, sceau, stempel, lakstempel, zegel

antique lacquer seal

made circa 1820, of a beautifull cut agate handle and silver stamp

with the coat of arms of the family:

Scheers

historical also known as:

Scheer Scher Scherer Scherr Scherers Schere

the word Scheer, now written in Dutch as Schaar, means Scissors / Shears

provenance: 

Burgemeester / Mayor of the city Nijmegen: Jan Adriaan Scheers (1753-1825)

he was in 1776 sub schout / bailiff of the township Weurt -  kerspel / kirspel Weurt,

between 1802 - 1807 member of the city council of Nijmegen, The Netherlands,

in 1807 - 1808 one of the 3 mayors of the city Nijmegen, 

between 1803 and 1824 in Nijmegen the mayoralty had 3 mayors per term, one other mayoor with J. A. Scheers was Hendrik Willem Rappard

J.A. Scheers owned Huis Hatert, a dwelling with a tower, near Nijmegen, since 1803,

Huis Hatert / Hautert was built in the 14th Century as a castle, 

probably by Rudolf / Roelof Van Der Haltert / Haltart / Haetert / Hatert / Harter / Ter Hautert / Van Der Hautart

during the 80 / Eighty Years' War / The Dutch War of Independence 1568-1648, the castle was damaged, and later rebuilt as a house or farm, it was later also known as Spijker Hatert - Spijker is a granary / grain storage / in Dutch: graanschuur / Spieker

Huis Hatert also belonged to the family Van Bronckhorst (1552), Van Hasselholt Stockheim (1676), Justinus De Beyer (1690), Scheers (1803) the municipality of Nijmegen (1956) and Mr. Hofstee (2002)

Jan Adriaan Scheers married in 1791 with Elisabeth Hermina Luimes - born in 1764, she died in childbirth, in the year of her marriage, giving birth to their son: Petrus Steffanus Scheers (1791-1866)the matrix shows a coat of arms with: 

3 silver scissors / shears on a blue field, as crest a scissor in a flight of wings

the scissors in Dutch are called: droogscheerdersscharen, also called doekscheerdersschaar / bombazijnschaar or wantschaar, used to shave fabric / droogscheren, called bombazijn, bombasijde, fustein

the silver part has a pretty Biedermeier design and 2 hallmarks are present: a Dutch silvermark (old sword) and a silversmiths' mark

relevant terms in Dutch: familiewapen wapenschild wapen patriciĆ«rs familie / geslacht Scheers, herkomst J.A. Scheers, burgemeester van Nijmegen, substituut schout Weurt, leen graafschap Meurs, lid Nijmeegse gemeenteraad, agaat en zilver, zilvermerk oud zwaardje voor kleine werken en meesterteken, 

wapen: in blauw 3 / drie zilveren droogscheerdersscharen, helmteken: een zilveren droogscheerdersschaar tussen een vlucht

this wax seal is sold by: 
Delta 98 Den Haag
The Hague, The Netherlands

zaterdag

Unknown


a wonderful wrought / forged iron 
17th century 
wax seal stamp, made in the form of the flower of the
Crocus Sativus
protecting the Safran inside

 the matrix has a heraldic coat of arms, showing:
on the shield a tree in full leaf,
as supporters two lions, 
one half and rampant, 
the other lion rampant and rear regardant with tongue and tail,
as crest a barred helmet 
an outcoming, half lion with tongue, tail and sword


we have not been able to trace this coat of arms

We have been looking for the combination 
of safran with the image on the matrix.
We came across the Swiss village Linn, 
in the kanton of Aargau in the Schrattentahl.
This village has a single tree as it's coat of arms,
that tree represents the famous 
Lime tree of Linn
also called the
Linner Linde or d' Lende vo Lenn
The region of Aargau is known for it's safran culture.
Safran was used as medicin during the pandemic plague of the Black Death 
during the 14th, up into the 19th century.

A saga of the Linn Tree is about the victims died of that plague,
who have been burried in a mass grave outside the village
and the tree was planted on that spot.

this antique lacquer wax seal stamp is for sale at 
Delta 98 Den Haag, The Hague, The Netherlands


Known: Quarles van Uffordan antique lacquer / wax seal stamp
with the noble family coat of arms of:

Quarles van Ufford

made by 
Franz Jauner, Hofgraveur, 
Augustinergasse No. 1157 Wien / Vienna
it comes with it's fitted, Original, makers box


the motto on the seal is a quote from Erasmus:
Aquila non captat muscas & Qui invidet minor est
meaning:
The eagle does not capture flies / don't sweat the small things  
He who envies is lesser

this painting of the family of
Pieter Quarles van Ufford (1677-1744)
and 
Cornelia Splinter van Loenersloot / Loedersloot (1677-1756) 
is painted circa 1725 by
Gerard Hoet (1645-1733)
and is in the collection of the The Hague Historical Museum:
Haags Historisch Museum

collection Delta 98 Den Haag, The Hague, The Netherlands